ADVENTSBODE-MAANDBRIEF

Eens per 8 weken verschijnt de Adventsbode. Daarin treft u allerlei zaken die het gemeenteleven betreffen. Denk aan lezingen, diensten, mededelingen, meditaties, interviews. De bode wordt volgeschreven door gemeenteleden en anderen. Er is een redactie die de bode uiteindelijk samenstelt, redigeert en opmaakt. Zij verricht haar werkzaamheden onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad.

Bekijk de Adventsbode februari 2020

Wilt u de Adentsbode ontvangen, klik dan op onderstaande e-mailadres.

Info@adventskerk.com