ALLES OVER DE ADVENTSKERK

Kerkgebouw

Onze kerk is gebouwd in de na-oorlogse jaren 1957/58. De architect was K.J. Sijmons, die ook andere kerken bouwde (Thomaskerk Amsterdam, Seminarie Hydepark van de PKN). Het ontwerp was sterk geïnspireerd door het werk van Le Corbusier en werd gekenmerkt door het gebruik van ruwe materialen als beton en onbewerkt hout. De ruimtelijke indeling was erop gericht een vloeiende overgang te creëren tussen het sacrale en het niet-sacrale deel. In 2007 werd de kerk gerenoveerd door Cees Dam, waarbij de ruimtelijke indeling werd versterkt, de vloer werd vervangen en het lichtplan werd gemoderniseerd.

Geschiedenis

De Adventskerk is officieel de gemeenschap van de Protestantse Gemeente Aerdenhout. Zij is de voortzetting van de kerkelijke gemeente die ontstond in 1947 uit stukjes grondgebied van de kerkelijke gemeenten Bloemendaal, Zandvoort en Heemstede. De gemeente werd toen deel van de Hervormde centrale gemeente Bloemendaal-Overveen-Aerdenhout (de BOA).


Die structuur heeft bestaan tot en met 2004, toen werd de gemeente Aerdenhouit zelfstandig en Bloemendaal en Overveen gingen gezamenlijk verder. Aerdenhout werd, als Hervormde gemeente zonder Gereformeerde Kerk ter plaatse, een PKN gemeente in 2004. De gemeente heeft in haar geschiedenis steeds een protestants karakter gehad, maar neemt met vreugde andere invloeden in zich op.

Kringen

Bezig zijn met geloof is niet alleen, of per se, naar de kerk gaan. Het is ook van gedachten wisselen over zaken van geloof, spiritualiteit en kerk. Door een bepaald onderwerp te behandelen, door een boek te lezen, door iemand als spreker uit te nodigen. Kringen bestaan vaak al heel lang en hebben een onderling hechte band. Elke kring heeft een eigen karakter, sommigen wat ouder, andere wat jonger, sommigen wat groter andere wat kleiner. Maar het is altijd interessant aansluiting te zoeken bij een kring.

Voor inlichtingen zie: wie is wie.

Bestuur

Het bestuur van de kerk bestaat uit de zgn. kerkenraad. In dat bestuur heeft ieder een verschillende functie. De voornaamste taken binnen het bestuur zijn het pastoraat, steun aan derden, toerusting, financiën, beheer en het ontwikkelen van plannen voor middellange en lange termijn.

Voor het pastoraat is de gemeente onderverdeeld in een aantal wijken die elk worden verzorgd door een zgn. ouderling. U treft die indeling aan bij de link ‘wijken’.

De namen en adressen van overige verantwoordelijken treft u bij wie is wie.

Activiteiten

Onder de koepel van de Adventskerk wordt een aantal activiteiten verricht. Denkt u daarbij allereerst aan de wekelijkse kerkdiensten. Verder aan bijzondere diensten bij overlijden of huwelijk. Voorts, kringen (zie daar), lezingen (aangekondigd in de Adventsbode), uitstapjes (eveneens in de Adventsbode), gemeentemaaltijden, maaltijden voor ouderen (verzorgd door Welzijn Bloemendaal).

Verhuur

De kerk, evenals alle bijzalen, zijn te huur. Voor inlichtingen zie: kerkelijk bureau of wie is wie.