PERSOONLIJKE SPIRITUELE ZORG

Persoonlijke Spirituele Zorg Aerdenhout

Geloof, religie en spiritualiteit verdwijnen niet in deze tijd, maar nemen andere vormen aan. De Adventskerk in Aerdenhout wil inspelen op deze ontwikkelingen en midden in de samenleving gaan staan. De mens staat centraal. Zij wil onder andere professionele zorg bieden aan mensen, een luisterend oor. Coaching, counseling, geestelijke verzorging, hoe u het maar noemen wil. Het komt immers op hetzelfde neer: aandacht voor de mensen, aandacht voor u. Een nieuw, eigentijds, algemeen levensbeschouwelijk initiatief, waarbij we willen aansluiten bij de reële behoeften.

In alle tijden en culturen ging de mens op zoek naar antwoorden op vragen als: waarom ben ik hier op aarde? Waarom overkomt mij dit? Heeft mijn leven zin? Wat is mijn bestemming? Wat gebeurt er na de dood? Ook als we in crisis geraken, door ziekte, scheiding, midlife-crisis, verlies of bijvoorbeeld rouw, kunnen dergelijke levensvragen opkomen.

Vaak nemen we niet de tijd om aan dit soort vragen gehoor te geven. Tijd is tegenwoordig door schaarste het kostbaarste goed geworden. We lopen vaak maar door, veel tijd voor reflectie is er niet. En toch gaan de dingen knagen, van binnen ontstaat er onrust. Het kan dan al helpen om gewoon het verhaal eens ergens neer te leggen. Dat alleen al kan rust geven. Dit geldt ook voor concretere vragen op het gebied van werk, relaties en opvoeding. Soms kunnen we hiervoor bij vrienden of familie terecht, maar kan er ook behoefte ontstaan om eens met een neutraal persoon een goed gesprek te voeren over wat er in ons omgaat.

Wij noemen dit Spirituele Zorg. Aandacht, waardoor een mens zich gezien weet. Waar professioneel en met het hart geluisterd wordt naar de mens en zijn/haar levensverhaal. Waar mensen een klankbord ervaren. Zo ontstaat er weer ruimte en rust. Deze Zorg bestaat náást het al bekende pastoraat en de gesprekken met ouderlingen.