STICHTING ADVENTSKERK AERDENHOUT

Beleidsplan en doelstelling

De Stichting Adventskerk Aerdenhout (de ‘Stichting’) heeft ten doel de bevordering van de groei en van de continuïteit van de Adventskerk en van de aan die kerk verbonden gemeente. De Stichting beoogt het langetermijnperspectief van de Adventskerk een zekere versteviging te geven en op die wijze bij te dragen aan de vitalisering van de gemeente. De Stichting tracht dit doel te bereiken door het verstrekken van financiële bijdragen ter ondersteuning van het werk van de kerk en de wijkgemeente in het algemeen, dan wel ter financiering van bijzondere projecten.

Contactgegevens
Stichting Adventskerk Aerdenhout
p/a/ Achterweg 19
2103 SW Heemstede
    
Telefoonnummer: 023 547 46 12
E-mail: info@adventskerk.com
www.adventskerk.com
Fiscaal nummer: RSIN 815582791

Bestuurssamenstelling per 1 maart 2014
De heer Drs. K.J. Storm, voorzitter
De heer Mr. L.G. Verburg, secretaris
De heer Mr. W.H. Dutilh, penningmeester
De heer J.M. Nijstad, lid

Het bestuur functioneert op vrijwillige basis en ontvangt derhalve geen beloning.


Financiële verantwoording

STICHTING ADVENTSKERK AERDENHOUT
Staat van Baten en Lasten 2018

BATEN
Creditrente en Dividend € 426

Afname waarde beleggingen € 1.120

Banksaldi per 31-12--2017 € 68.866
--------------------------------------------------
Totaal € 68.172


LASTEN
Bankkosten € 186

Gift Adventskerk € 10.000

Banksaldi per 31-12-2018 € 57.986
--------------------------------------------------
Totaal € 68.172Mr W.F.Dutilh
Penningenmeester