VISIE

Onze gemeente wil een gemeenschap zijn van mensen die geloof geen statisch gegeven vinden, maar gezamenlijk op zoek willen gaan naar iets dat ons overstijgt. De traditie spreekt dan van iemand, God, die ons overstijgt. Die traditie kan alleen maar levend gehouden worden als wij gezamenlijk willen putten uit elkaars ervaringen. Als we ons willen laten inspireren door verleden en heden, door teksten en woorden. Doel van onze gemeente is dan ook opnieuw de kracht van de christelijke traditie te zoeken en die door te geven aan een volgende generatie.