KERKDIENSTEN AGENDA

Zondag 11 juni 10.00u, 1e Zondag na Trinitatis

Voorganger: drs. Greetje van der Harst - de Leeuwe

Lezingen (onder voorbehoud): Jesaja 57,14-21 en Mattheus 9,9-13

Midden in Mattheus’ Evangelie staat dit aandoenlijke verhaal over de roeping van iemand met dezelfde naam. Het kan niet anders of Mattheus voelt zich met deze in het leven verdwaalde tollenaar verwant. Sterker nog: hij zou hier kunnen suggereren dat hij dat zelf wás. En dat hij dus zijn Evangelie met een heel persoonlijke ‘drive’ schrijft als zijn eigen nieuwe kans, dankzij de ontmoeting en het samen optrekken met Jezus van Nazareth. Dat ‘Evangelie’ betekent dat juist zij die het niét zo in het leven en met zichzelf getroffen hebben, worden aangesproken en opgericht om juist wél méé te doen! Dat lees je ook in Jesaja 57, waar de goede God zijn boosheid jegens tekort schietende mensen laat varen, en een heel volk in ballingschap ‘opraapt’ en ‘thuis’ brengt.