KERKDIENSTEN AGENDA

Zondag 18 juni 10.00u, 2e Zondag na Trinitatis, Viering van het Avondmaal

Voorganger: ds. Niek Scholten

Lezingen: Jesaja 12,1-6 en Mattheus 9,35-10,15

Het is een terugkerend thema deze weken merk ik, al schrijvende: een God die zich kan ‘bekeren’ en terugkomt op woede en teleurstelling. Het is de kerngedachte die Jesaja zo enthousiast en dankbaar maakt: van zo’n levende - en niet starre, versteende, ‘dode’ God - leven ook wij, elke dag wéér! De mens die in het Evangelie rondtrekt en wiens naam betekent dat ‘De Eeuwige redt’, maakt dit zichtbaar en tastbaar onder de mensen. ‘De oogst is groot’: er zijn zoveel mensen die er ‘verloren’ bijstaan in het leven, klein gehouden of zichzelf klein mákend. Ziek gemaakt door schuld, door onderdrukking. Die moeten geoogst worden, als mensen die tot hun waarde kunnen komen. Het is hiértoe dat Jezus zijn leerlingen roept om erop uit te trekken: ‘onreine geesten moeten ze uitdrijven’ - de geest in deze wereld, die mensen afschrijft en van elkaar isoleert.