KERKDIENSTEN AGENDA

2 april 10.00u, Palmzondag (Zesde Zondag in de Veertigdagentijd)

Voorganger: ds. Niek Scholten | Lezingen: Jesaja 52,7-10 en Mattheus 21,1-11

Op Palmzondag kondigt zich het begin van het Paasfeest aan. Jezus is ‘overal’ geweest, maar uiteindelijk moet hij naar Jeruzalem, dáár valt de beslissing, in het ‘hart’ van het geloof, van hem, van zijn leerlingen en van zijn volk: of de weg die hij onder de mensen gaat ‘van God komt’, ‘God nabij brengt’ - of niet. De wijze waarop hij hier de stad binnenrijdt, als een uiterst alternatieve koning, nederig en zachtmoedig op een ezeltje, is illustratief voor deze weg.

Jesaja stelt de beslissing nog scherper: het gaat om de vraag of Gód koning kan zijn - of niet. D.w.z.: of je wat Gód wil in je dagelijks leven en doen de doorslag laat geven, óf wat de ‘machten’ die aan je trekken willen.

Ook dát gaat over ‘opstanding’ - opstáán. De kracht van de ‘eigenlijke’ opstanding van Pasen is even groot als de zon fél is. Maar meer op afstand van die ‘zon’, dichterbij ons gewone leven, is die kracht ook aanwezig, om uit te kunnen putten tegen alles wat ons het leven beneemt.