KERKDIENSTEN AGENDA

Donderdag 23 maart 19.15u: Vredesvesper

Avondgebed voor de Vrede - 19.15u in de kerk Lezingen: Psalm 46 en Mattheus 5,38-48

Halverwege de veertigdagentijd die ons voorbereidt op Pasen, komen we bij elkaar voor een kort avondgebed (Vesper). Zingen en bidden, lezen en stil zijn vormen de ingrediënten van deze bijeenkomst.