KERKDIENSTEN AGENDA

Zondag 1 oktober 10.00u, 17e Zondag na Trinitatis - voorganger: ds. Niek Scholten Dienst met Kunstafbeeldingen

Lezingen: Mattheus 21,23-32 en 21,33-46 Dienst met Kunstafbeeldingen

Jezus is hiervóór feestelijk toegejuicht de stad Jeruzalem binnengekomen en is linea recta in de tempel de boel op stelten wezen zetten: ‘Wat is hier in het Huis van Gebed gaande, wáár richten wij onze harten en gedachten eigenlijk op?’ Is het geloof geen ‘dorre vijgenboom gelijk geworden?’ In ons gedeelte volgt dan - als een soort Pavlov-reactie - de vraag naar Jezus’ gezag, “van wie hebt u toestemming om ons zo te kritiseren?”. Jezus’ tegenvraag onthult hun tegenwerping als vluchtgedrag voor hun eigen verantwoordelijkheid.

Nog een gelijkenis, die van de onrechtvaardige pachters. Het lijkt wel of de gelijkenissen nu Jezus zélf steeds dichter op de huid komen. Opnieuw is daar onze samenleving - als róeping van de Heer om ook daadwerkelijk samenleving te zijn, rechtvaardig en barmhartig - waar mensen leven en werken. Nu als ‘pachters’: wij hebben deze wereld in bruikleen, wíj zijn haar niet begonnen en ze is ook niet ons bezit. Dat zal bepalen hoe wij met elkaar en anderen omgaan. Welnu: de heer van de wijngaard laat daar steeds weer naar vragen.
Wat is de ‘opbrengst’, ‘wat zijn de goede vruchten’? Dat vragen  profeten, dat vraagt Jezus, - maar zij vragen het natuurlijk námens de  mensen die een vrucht als gerechtigheid of barmhartigheid nodig heeft om überhaupt te leven. Want dat is de bedoeling van de heer van de  wijngaard. Hoe bejegenen wij dan zulke ‘vragenstellers’?