KERKDIENSTEN AGENDA

Zondag 10 december 10.00u, 2e Zondag van Advent - voorganger: ds. Niek Scholten

Lezingen: Filippenzen 1,12-17 en Johannes 1,19-28

Ook Johannes wil het in de Adventstijd graag met U en mij over het licht hebben. Zijn’ woorden uit de verzen hiervóór echoën nog na: ‘en het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet gegrepen’. Priesters en Levieten schieten uit hun stoelen om hem te bevragen wat hij met zijn woorden bedoelt. Zijn profetische woorden brengen hen tot huivering en ze willen meteen weten wie hij ís. Zijn antwoord: ‘Ik ben slechts een wegbereider’. ‘Waarom doe je dan van die grote dingen’, vragen ze, ‘zoals dopen?’ Pas wanneer de Christus komt kan er gedoopt worden, dan is het vroeg genoeg, vinden zij. Ze moeten er nog even niét aan denken. Dat belooft nog wat, van hun kant, als het licht daadwerkelijk komt. Zie Paulus (Filippenzen): hij zit om Christus zelfs gevangen.