KERKDIENSTEN AGENDA

Zondag 16 juni 10.00u, 3e Zondag na Trinitatis Voorganger: drs. Greetje van der Harst- de Leeuwe

Lezingen (onder voorbehoud): Handelingen 6,8-7,7.44-60 en Marcus 4,26-34

Eén van de vorige week aangestelde diakenen, Stefanus, wordt hard aangepakt door de religieuze autoriteiten. Maar in de harde discussies blijft hij méér dan staande: ze kunnen niet tegen hem op. Hij staat voor de gepreekte én gepraktiseerde verbinding, waar zíj grenzen opwerpen tussen mensen, door o.a. de tempel heilig te verklaren. En daarmee hun eigen positie en autoriteit. Kritiek erop is onmogelijk. ‘In de woestijn hadden we een ‘tent’ voor God’, zegt hij, dat was goed genoeg voor Hem; Hij reisde met ons mee, als een beweeglijke Geest, die altijd gesproken heeft door profeten. Maar ja, die kregen ook geen geloof van jullie. Zó woont God in ons midden, ‘niét in een huis met handen gemaakt’. Dat wordt niet getolereerd en ze stenigen hem. De latere Paulus stond erbij en keek ernaar, schrijft Lukas. En dát ‘detail’ verbindt het verhaal aan Marcus 4, over het mosterdzaadje. Het geloof zegt: iemand als Stefanus die vermoord wordt, zal een zaad zijn, dat opschiet in de levens van anderen. Dat zal later in dit boek nog blijken!