KERKDIENSTEN AGENDA

Zondag 17 december 10.00u, 3e Zondag van Advent - voorganger: ds. Niek Scholten

Lezingen: Filippenzen 3,1-16 en Johannes 3,22-30

In het Johannesevangelie ligt nogal de nadruk op het feit dat ook Jezus doopte. Genoeg reden voor sommigen om te proberen te stoken tussen Johannes de Doper en Jezus. ‘Wat vindt Johannes daar nou van, dat Jezus ook doopt - en méér mensen trekt’, wordt de Doper gevraagd. Zijn antwoord is typisch Johanneïsch: ‘Ik ben de wegbereider, hij komt werkelijk ‘van boven’. Hij moet groter worden, ik minder’. Wat vooral belangrijk is aan dat antwoord - behalve de ‘bescheidenheid’ - is de oneindige openheid en eerbied voor wat ‘van boven’ komt, ‘bij God vandaan’. Niet dat dit zomaar (bewijsbaar) is aan te wijzen, maar dat iemand helemaal bereid is daar rekening mee te houden en zó van zichzelf áf te zien. Dáár pas begint geloof, godsdienst.