KERKDIENSTEN AGENDA

Zondag 23 juni 10.00u, 4e Zondag na Trinitatis, Viering van het Avondmaal Voorganger: ds. Niek Scholten

Lezingen: Handelingen 8,1b-25 en Mattheus 10,1-13

De situaties die we in Handelingen tegenkomen - U weet wel: het boek van verbinden - zijn niet wezenlijk anders dan in onze tijd. De helpende krachten van de leerlingen houden maar niet op hun werk te doen. Maar ze zijn niet de enigen. Ene Simon (de Magiër) ‘kon het ook’ - al járen. Hij ontmoet de leerlingen met welwillendheid en eerbied voor wat zíj kunnen doen, om de mensen bij te staan. Omdat dat allemaal zo goed gaat komen Petrus en Johannes voor de finishing touch, de handoplegging die hen de Heilige Geest zou doen ontvangen (dat was kennelijk bij dit alles nog iets ‘aparts’, nee we kunnen in dit kort bestek niet álles begrijpen). Dát wil Simon óók kunnen - en hij biedt Petrus … geld! Petrus repliceert bits: ‘Wat God geeft, is niet voor geld te koop, als je dát niet begrijpt …’. Simon begrijpt het en gaat in gebed, dat is: handen openen en ontvangen! het zal goed met hem aflopen. Hierbij lezen we hoe Jezus de leerlingen al zonder bezit op pad stuurde! Ze moesten letterlijk leren hun ‘hand op te houden’. Zo vieren we Avondmaal!