KERKDIENSTEN AGENDA

Zondag 24 december 10.00u, 4e Zondag van Advent - voorganger: ds. Jan Seeleman

Lezingen (onder voorbehoud): Filippenzen 4,4-9 en Lukas 1,26-38

Zes jaar geleden kwam het ook voor: de merkwaardige combinatie van 4e Advent én Kerstavond op één dezelfde dag. Een drukke zondag, maar geen reden natuurlijk om de 4e Advent over te slaan!

Uit Lukas staat de aankondiging van Jezus’ geboorte aan Maria op het leesrooster. Die van Johannes de Doper aan zijn aan die boodschap twijfelende vader Zacharias is dan al geweest. Hoe anders reageert Maria: de ‘jongere’ uit Lukas’ verhaal, een ‘meisje’, een jonge vrouw: in tegenstelling tot de oudere, ‘beroepsgelovige’, man Zacharias, staat zij voor dit ongehoorde ópen. Weliswaar wordt er óók melding van gemaakt dat Jezus in het huis van David geboren wordt - maar het huis van David moet goed horen dat dit alleen ‘kan geschieden’ door de ontvankelijkheid van deze ‘aangehaakte’ jonge vrouw. Jozef komt er bij Lukas niet aan te pas. Het lijkt me hoop in optima forma!