KERKDIENSTEN AGENDA

Zondag 28 juli 10.00u, 9e Zondag na Trinitatis Voorganger: ds. Niek Scholten

Lezingen: Jesaja 63,7-14 en Marcus 6,45-52

Anders dan in onze tijd, leeft het geloof in de Bijbel ook van wonderverhalen. In apocriefe boeken wemelt het van de onmogelijke wonderen. Als het goed is onderstrepen de wonderen de inhoud, zó dat jij je verwondert over bijvoorbeeld een mógelijke vorm van omgaan van mensen met elkaar, waarvan je dacht dat dat niet zou kunnen. Maar ze moeten niét een eigen leven gaan leiden: hun verhaal, noch de uitleg ervan. Ze moeten verwijzen naar vertrouwen, geloof in het van God gegeven leven versterken. Welnu: als Jezus hier ‘over het water wandelt’, is dat geen wonder op zichzelf, maar een ons verwonderende verwijzing dat een mens in de diepste diepte nog niet wegzinkt.