KERKDIENSTEN AGENDA

Zondag 4 augustus 10.00u, 10e Zondag na Trinitatis Voorganger: ds. Niek Scholten

Lezingen: Deuteronomium 10,12-21 en Marcus 7,1-23

Na alle wonderen en genezingen is het toch wel een anticlimax wanneer Schriftgeleerden komen klagen dat Jezus’ leerlingen hun handen niet goed genoeg (ritueel) wassen, zoals (schrijft Marcus) dat onder Joden van oudsher gebruikelijk was. Voor Jezus gaat het hier tussen ‘houd je je aan de regels’ versus ‘laat je je hart spreken’, ofwel: ben je bedacht op ‘dingen van mensen’ versus ‘ben je bedacht op de dingen van God’. In een zeer plastische gelijkenis over eten stelt hij dat onze maag al het onreine van buiten heus wel aankan. Staar je dus niet blind op wat er van buiten naar binnen komt. Maar bezín je eens op wat er aan ‘onreins’ ín je kan leven en wees daar kritisch op.