KERKDIENSTEN AGENDA

Zondag 7 juli 10.00u, 6e Zondag na Trinitatis Voorganger: ds. G. van Reeuwijk

Lezingen (onder voorbehoud): Ezechiël 2,1-7 en Marcus 6,1-6

Na de serie lezingen uit Handelingen (die we in september weer kort oppakken), volgen we Marcus met zijn Evangelie. We belanden in de synagoge in Nazareth, waar Jezus onderwijst, Tora en Profeten uitlegt. De aanwezigen staan versteld van zijn wijsheid en krachtdadigheid. Maar dat botst met hun beeld van ‘Jezus van de timmerman’. Het is die merkwaardige mengvorm van bewondering en afgunst die hier opgeld doet. ‘Doe maar gewoon dan doe je al gek genoeg’, vinden wij vaak. Dat is dodelijk voor het stemgeluid ‘van boven’- ik bedoel: ‘van boven het maaiveld’. En het is ook dodelijk voor het vertrouwen: in Jezus én waar hij over spreekt. Hij verwondert zich er zéér over.