KERKDIENSTEN AGENDA

Zondag 8 oktober 10.00u, 18e Zondag na Trinitatis - voorganger: ds. Juup van Werkhoven

Lezingen (onder voorbehoud): Jesaja 5,1-7 en Mattheus 21,33-43

Nog een gelijkenis, die van de onrechtvaardige pachters. Het lijkt wel of de gelijkenissen nu Jezus zélf steeds dichter op de huid komen. Opnieuw is daar onze samenleving - als róeping van de Heer om ook daadwerkelijk samenleving te zijn, rechtvaardig en barmhartig - waar mensen leven en werken. Nu als ‘pachters’: wij hebben deze wereld in bruikleen, wíj zijn haar niet begonnen en ze is ook niet ons bezit. Dat zal bepalen hoe wij met elkaar en anderen omgaan. Welnu: de heer van de wijngaard laat daar steeds weer naar vragen. Wat is de ‘opbrengst’, ‘wat zijn de goede vruchten’? Dat vragen profeten, dat vraagt Jezus, - maar zij vragen het natuurlijk námens de mensen die een vrucht als gerechtigheid of barmhartigheid nodig heeft om überhaupt te leven. Want dat is de bedoeling van de heer van de wijngaard. Hoe bejegenen wij dan zulke ‘vragenstellers’?