Gesprekskringen aan huis

Bezig zijn met geloof is niet alleen, of per se, naar de kerk gaan. Het is ook van gedachten wisselen over zaken van geloof, spiritualiteit en kerk. Door een bepaald onderwerp te behandelen, door een boek te lezen, door iemand als spreker uit te nodigen.

Naast de voor iedereen open bijeenkomsten en kringen zoals de Henri Nouwen Leesbijeenkomsten en 'Meelezen', bestaat er ook een aantal huiskringen die vaak al heel lang bestaan en waar onderling een hechte band bestaat.

Elke kring heeft een eigen karakter, sommigen wat ouder, andere wat jonger, sommigen wat groter, andere wat kleiner. Aansluiting bij zo'n kring kan via ds. Niek Scholten.