Bezoekwerk

Wij bezoeken graag mensen, want een goed gesprek is heerlijk!

Naast de predikant is er momenteel een vijftal vrijwilligers, nog steeds 'ouderlingen' geheten, die gemeenteleden bezoeken, opbellen of anderszins aandacht geven.

Uiteraard is er een grote groep die wij regelmatig in de kerk ontmoeten. Maar natuurlijk zijn er ook gemeenteleden die nooit of heel af en toe naar de diensten komen, om welke reden dan ook. Die bezoeken wij eveneens.

Als er nieuwe mensen in onze gemeente komen wonen, krijgen wij bericht vanuit de centrale PKN-organisatie in Utrecht. Wij bezorgen dan een welkomstbrief aan dit gezin/deze persoon.

Ieder van de ouderlingen is verantwoordelijk voor een deel van onze gemeenteleden en wij weten van elkaar wie wie bezoekt. Op die manier kunnen wij elkaar ook zo goed mogelijk informeren.

De Contactgroep bestaat uit:

Mevrouw Drs. Greetje van der Harst

Mevrouw Gratia Dekker

Mevrouw Betty Zijdewind

Mevrouw Martha IJzerman

Mevrouw Jeanne Visser ’t Hooft

Ds. Niek Scholten, T 0642741022

Mocht u eens vrijblijvend prijs stellen op een gesprek, laat dat dan aan één van de contactpersonen of de predikant weten.