Financiën van de Kerk

Onze kerk leeft van de financiële bijdragen van gemeenteleden, vrienden van de Adventskerk, verhuur van ruimten, giften en legaten.

Collecte

Elke zondag wordt er na afloop van de kerkdienst gecollecteerd voor diakonie en kerk(voogdij). Er staan twee schalen bij de uitgang waarin U uw bijdrage kunt deponeren.

Onze kerk doet mee aan de aktie Kerkbalans, voor de jaarlijkse vaste vrijwillige bijdrage.

Geld nalaten (legaat)

Eenmalige gift

Periodieke gift

Collecten