Wat is pastoraat en hoe is het georganiseerd?

Interesse, aandacht en betrokkenheid zijn kernwaarden in het pastoraat. De ander zien in een perspectief dat altijd groter en wijder is dan de situatie van het moment. Ook in situaties waarin mensen vastlopen in verdriet of zorgen, geloven we in de helende werking van een open oor en luisterend hart. Er zijn niet altijd oplossingen, als er maar mensen zijn met hun nabijheid.

Ook voor levensvragen nemen we de tijd: in het jachtige leven van vandaag heeft niet iedereen daar tijd en gelegenheid meer voor. Wij wel.
Reflectie en gesprek, ontmoeting en spiritualiteit: wij bieden daar graag gelegenheid toe.

Eenzaamheid is voor veel mensen een harde realiteit. Ook hierom zijn contact en ontmoeting belangrijk. Onze contactpersonen komen graag bij u op bezoek, ook voor een kopje thee of koffie.

Organisatie van het pastoraat

Naast de predikant is er momenteel een vijftal vrijwilligers, nog altijd 'ouderlingen' geheten, die gemeenteleden bezoeken, opbellen of anderszins aandacht geven.

Uiteraard is er een grote groep die wij regelmatig in de kerk ontmoeten. Maar natuurlijk zijn er ook gemeenteleden die nooit of heel af en toe naar de diensten komen, om welke reden dan ook. Die bezoeken wij eveneens.

Als er nieuwe mensen in onze gemeente komen wonen, krijgen wij bericht vanuit de centrale PKN-organisatie in Utrecht. Wij bezorgen dan een welkomstbrief aan deze nieuwe inwoners.

Ieder van de ouderlingen is verantwoordelijk voor een deel van onze gemeenteleden en wij weten van elkaar wie wie bezoekt. Op die manier kunnen wij elkaar ook zo goed mogelijk informeren.

De Contactgroep bestaat uit:

Mevrouw Drs. Greetje van der Harst

Mevrouw Gratia Dekker

Mevrouw Betty Zijdewind

Mevrouw Martha IJzerman

Mevrouw Jeanne Visser ’t Hooft

Ds. Niek Scholten, T 0642741022

Mocht u eens vrijblijvend prijs stellen op een gesprek, laat dat dan aan één van de contactpersonen of de predikant weten.