Trouwen in de Adventskerk

Trouwen in de kerk

Het is een mooie traditie om te trouwen in een kerk. Want een huwelijk is een 'heilig' en feestelijk gebeuren.
In de kerk zie je je huwelijksrelatie in het perspectief van het vertrouwen, dat 'samen' méér is dan '1+1'.
Wie een partner gevonden heeft om lief en leed mee te delen, weet zich een gezegend mens. In dankbaarheid erkennen beide partners dat zij elkaar ervaren 'als een geschenk uit Gods hand'.
Zo is het huwelijk ook een 'teken van Gods liefde en trouw' aan de mensen, de bron waaruit we putten.

Een huwelijksdienst in de kerk.

Het belangrijkste is: in de dienst zeggen partners elkaar hun trouw en liefde toe, voor God en voor hun geliefde familie en vrienden.
Er wordt een zegen gevraagd over hun verbintenis.

Het paar bereidt de dienst samen met de predikant voor. De Bijbellezingen, muziek, zang en andere bijdragen worden in goed overleg gekozen.
Een trouwdienst is diepzinnig én vrolijk!

In de Adventskerk staat een trouwviering open voor gemengde paren en paren met partners van hetzelfde geslacht.