Organist / Musici

Al meer dan vijftig jaar is Jaap Stork verbonden aan de Adventskerk als organist en pianist. Elke zondag begeleidt hij op het grote orgel, het kistorgel of aan de vleugel het zingen door de aanwezigen. Na de preek speelt hij een stuk uit het klassieke repertoire.

Hij begeleidt het Kleinkoor en het Aerd en Houtkoor en begeleidt solisten wanneer zij meewerken aan de dienst.

Naast Jaap werken geregeld musicerende vrijwilligers mee aan de dienst:

- Anke Meerburg, viool

- Boni Rietveld, trompet

- Maarten Hoejenbos, fluit