Uitvaart vanuit de Adventskerk

Als iemand overlijdt schieten woorden en gebaren vaak tekort. De kerk biedt ruimte en gelegenheid voor woorden en rituelen die het afscheid begeleiden.

Op een doordeweekse dag kan er voor de familie en vrienden een afscheidsbijeenkomst worden gehouden om de overledene te gedenken.

De predikant spreekt desgevraagd na een overlijden met de familie van de overledene. Samen met hen geeft hij invulling aan het afscheid. De Bijbellezingen, het In Memoriam, de muziek, zang en andere bijdragen worden in gezamenlijk overleg gekozen. Het is ook mogelijk om de dienst in de aula van de begraafplaats of het crematorium te houden.

In een uitvaartdienst is het belangrijkste: aandacht voor het leven en de betekenis van de gestorvene. Daarbij klinken woorden uit de Bijbel.
Het leven van de overledene wordt in het licht van Gods liefde voor mensen geplaatst. In gebeden zal dankbaarheid klinken voor het leven van de overledene. Verdriet en pijn worden verwoord.
Aan het einde van de uitvaart wordt het lichaam uit handen gegeven, losgelaten, en toevertrouwd aan de Eeuwige.

Tijdens de dienst kunnen verschillende rituelen de woorden kracht bijzetten. Aangestoken kaarsen bieden troost en hoop. De kist kan worden binnendragen door familie of vrienden. Bij het graf geeft de voorganger de overledene een laatste zegen en bidden de mensen met elkaar een gebed, zoals het Onze Vader.

Ook na de plechtigheid is er vanuit de kerk begeleiding van de rouwende(n).

De  predikant staat ook open voor mensen die langer tevoren hun eigen uitvaart eens willen doorspreken of vastleggen. Daarbij kan ook begeleiding aan ziek- of sterfbed behoren.

Asverstrooiing

Naast het pad naar de hoofdingang van de kerk, aan de rechterzijde bij het duintje, is er een plek waar leden van de kerk hun as kunnen laten verstrooien.

Contact over uitvaart en asverstrooiing via ds. Niek Scholten, T 0642741022