Kerkelijk Bureau

Voor alle inlichtingen van praktische en administratieve aard, kunt u zich richten tot het kerkelijk bureau dat bemand wordt door Mw S. Gunneman.

Het kerkelijk bureau:

Protestantse Gemeente Aerdenhout

Kerkelijk Bureau

Achterweg 19

2103 SW Heemstede

Tel. Nr. 023- 547 46 12

Aanwezig/bereikbaar dinsdag en donderdag van 09:30 uur tot 13:00 uur

Tel: 023 547 46 12. / Mail: kerkelijkbureau@adventskerk.com

Het bureau is geopend op dinsdag- en donderdag- ochtend van 09.30 - 12.30 uur. Tijdens de school- vakanties (regio Noord) is het kerkelijk bureau gesloten.