Predikant in onze kerk is dominee Niek Scholten (1963).

Sinds 2018 is hij aan de Adventskerk verbonden. Daarvoor werkte hij in de Protestantse Kerk te Landsmeer en bij de Protestantse Kerk te Amsterdam, in de Ark-Slotervaart en in de Willem de Zwijgerkerk in Amsterdam-Zuid.

De meeste zondagen gaat ds. Scholten voor in de kerkdiensten in de Adventskerk. Daarnaast doet hij - samen met de ouderlingen - pastoraal werk in de gemeente: bezoeken aan huis of in de pastorie, aan mensen in instellingen of in ziekenhuizen. Voor een gesprek over geloofsvragen, levensvragen en zingeving kunt U bij hem terecht. Op de kruispunten van het leven, bij ziekte en dood, bij persoonlijke zorgen en tegenslagen is hij beschikbaar.

De predikant verzorgt ook doop, huwelijksvieringen en uitvaarten.

Hij leidt en begeleidt gesprekskringen in de kerk en bij mensen thuis.

Hij is aanspreekpunt voor het reilen en zeilen van deze kerk.

T 0642741022 | E-mail: ngscholten@planet.nl