Privacy

Privacyverklaring van de Protestantse Adventskerk Aerdenhout

Privacy, vertrouwen en een veilige omgeving vinden we binnen onze Gemeente erg belangrijk, of het nou gaat om onze leden of om mensen die korter of langer met ons oplopen. Deze privacyverklaring is bedoeld om U informatie te geven over het gebruik van uw persoonsgegevens. Daarnaast geeft deze verklaring inzicht in de doelen en grondslagen van gegevensverwerking binnen de kerk. In deze verklaring staan tevens de rechten die U als betrokkene met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens hebt.

Ledenadministratie

Als kerk houden we een administratie van leden- en betrokkenen bij. Dit doen we vanuit ons gerechtvaardigd belang om onze leden en betrokkenen zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn én om de overeenkomst van het lidmaatschap uit te voeren. Met deze gegevens houden we U bijvoorbeeld op de hoogte van de activiteiten die we organiseren.

Hoe het lidmaatschap is georganiseerd staat uitvoerig beschreven in de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland. De privacywetgeving geeft kerken de ruimte om deze gegevens volgens hun eigen regels te verwerken.

Bewaartermijn

We bewaren uw gegevens zolang U lid bij ons bent. Wanneer U uw lidmaatschap wilt beëindigen, zijn wij verplicht uw gegevens nog twee jaar te bewaren. Natuurlijk ontvangt U in deze twee jaar geen berichten meer van ons. Vervolgens dienen wij uw persoonsgegevens over te dragen aan het kerkelijk archief. Dit alles is bepaald in de kerkorde.

Nieuwsbrieven enz.

Als U lid of betrokkene bent van onze gemeente, ontvangt U mogelijk een nieuwsbrief via de e-mail of post. Wij sturen U deze nieuwsbrieven om U te inspireren en op de hoogte te houden van hetgeen speelt binnen onze gemeente. Om U die te kunnen toesturen, verwerken wij noodzakelijkerwijs enkele van uw persoonsgegevens, dit is ons gerechtvaardigd belang.

Wanneer U geen lid bent, maar wel graag een nieuwsbrief wilt ontvangen om op de hoogte te blijven, kunt U zichzelf hiervoor aanmelden. Door middel van de aanmelding geeft U toestemming dat wij uw gegevens mogen gebruiken om de nieuwsbrief/het kerkblad toe te sturen.

Bewaartermijn

We bewaren deze gegevens zolang U de nieuwsbrieven/kerkbladen wilt ontvangen. Wanneer U zich uitschrijft voor een nieuwsbrief, zullen wij uw gegevens uit onze verzendlijsten verwijderen.

Versturen van post i.v.m. financiële acties

Als lid van de kerk wordt U meerdere malen per jaar aangeschreven voor het doen van een financiële bijdrage of toezegging. Wij doen dit op basis van het gerechtvaardigd belang om voldoende financiën te verkrijgen. Voor het versturen van deze brieven verwerken wij uw persoonsgegevens. Dit doen we in principe zolang U lid bent bij onze kerk. Indien U niet meer benaderd wilt worden voor financiële bijdragen, kunt U dit aan ons doorgeven.