Pastoraat

In de Adventskerk hebben we graag zorg en aandacht voor elkaar en voor de mensen in onze omgeving. Leden en andere betrokkenen bij onze kerk maken deel uit van een netwerk, waarin we met goede aandacht met elkaar om willen gaan.

In de kerk heet dat: pastoraat. Er is onderling pastoraat en georganiseerd pastoraat, het bezoekwerk. Op belangrijke momenten of in bijzondere perioden in het leven is het belangrijk om je ervaringen van vreugde en verdriet, van eenzaamheid of ingrijpende gebeurtenissen met iemand te kunnen delen.

Pastoraat begint bij elkjaar ontmoeten. Elke ontmoeting is een kans op aandachtig contact dat mensen goed doet.

Dat begint elke zondag in de kerkdienst al, wanneer er bloemen gaan naar iemand voor wie dat een passend gebaar kan zijn.

Na de kerkdienst bij het koffiedrinken ontmoeten we elkaar voor de gezelligheid, maar ook om te vragen hoe het gaat.

Het pastoraat is daarnaast ook georganiseerd. Om niemand over het hoofd te zien. Zo oefenen we in Aerdenhout gemeenschap - en niet alleen voor onszelf.


Zie voor de organisatie: Wat is pastoraat?