Contact

Predikant van onze gemeente is dominee Niek Scholten, sinds 2018 verbonden aan deze kerk.

Hiervoor werkte hij in twee kerkelijke gemeenten in Amsterdam (De Ark en de Willem de Zwijgerkerk) en hij is begonnen in de protestantse Kerk in Landsmeer.

T 0642741022 | E-mail: ngscholten@planet.nl

Adventsbode maandbrief

De website voorziet in alle benodigde informatie over onze kerk.

Voor wie geen toegang heeft tot digitale media verschijnt er eens per 4 weken een papieren Maandbrief. Daarin staat de belangrijkste informatie t.a.v. de kerkdiensten de activiteiten.

Wilt U de Maandbrief thuis ontvangen? Neem contact op met het kerkelijk Bureau.

Aanmelden