Diakonie

Diakonie betekent dienen van de naaste in de nabije omgeving en in de wereld, het wereld diakonaat. Sleutelwoorden zijn gerechtigheid en barmhartigheid. Van oudsher ziet de kerk dit als een van haar belangrijkste taken.

De taak van diakenen richt zich op mensen in een kwetsbare positie als armoede en eenzaamheid. Het werelddiakonaat is gericht op vluchtelingenhulp, medische zorg en onderwijsprojecten in ontwikkelingslanden. Landelijk en regionaal zorgorganisaties aan gehandicapten, opvang voor kans armen, vluchtelingenhulp en hospices.

De inkomsten van de diakonie bestaan uit de wekelijkse collecte en de wisselende eindcollecte na de kerkdienst.

Indien u contact met een van de diakenen wenst, kunt u dat kenbaar maken via de predikant.

Voor alle giften en betalingen aan de diakonie geldt onderstaand rekeningnummer:

NL98 RABO 0326351590 t.n.v. Diaconie van de Protestantse Gemeente Aerdenhout