KERKDIENSTEN IN DE ADVENTSKERK

Iedere zondag is er om 10.00u een kerkdienst in de Adventskerk.
De dienst duurt doorgaans maximaal één uur. De kerkdienst is het moment van bezinning en inspiratie voor gemeenteleden en gasten. Iedereen is van harte welkom.

Er is veel aandacht voor de actualiteit van de Bijbelverhalen in ons dagelijks leven, d.m.v. de preek en de gebeden.

Eén keer per maand is er een dienst met aandacht voor beeldende kunst.

Muziek neemt een belangrijke plaats in in de diensten van onze kerk. Zo wordt er tijdens elke dienst op virtuoze wijze gemusiceerd door onze vaste organist en pianist Jaap Stork, al dan niet met medewerking van een aantal andere musici (viool, fluit en trompet).

Enige keren per jaar verleent het 'Aerd en Houtkoor' o.l.v. Xandra Mizée medewerking aan de dienst. Er is ook een kleine cantorij, het ‘Kleinkoor’, dat maandelijks aan de dienst meewerkt.

Wanneer er kinderen zijn is er aandacht voor hen in de dienst en is er crèche tijdens de preek.

Op gezette tijden vieren wij het Avondmaal.

De feestdagen (Kerst en Pasen) krijgen veel aandacht, zodat jong en oud geïnspireerd worden. Pinksteren wordt met de gezamenlijek kerken uit Kennemerland gevierd in Openluchttheater Caprera.

Op de zondag het dichtst bij 1 november herdenken wij de overledenen uit onze eigen kring en steken we voor hen en voor ieder die wij willen herdenken kaarsen aan. livestream