Wie wij zijn

Wij zijn een gemeenschap gericht op inspiratie en ontmoeting.
Op zondagen komen we samen in ons kerkgebouw in Aerdenhout.
Door de week zijn er ontmoetingen in Bijbel- en gesprekskringen.
De predikant en de pastorale ouderlingen onderhouden de individuele contacten met ieder die daarop prijs stelt. Onze diakonie richt zich op individuele hulpverlening en projecten op regionaal en internationaal niveau.