Collectes en giften

Elke zondag wordt er na afloop van de kerkdienst gecollecteerd voor diakonie en kerk(voogdij). Er staan twee schalen bij de uitgang waarin U uw bijdrage  kunt deponeren.

Bijdragen voor de diakonie komen ten goede aan sociale en diakonale projecten dichtbij en wereldwijd. Het doel wordt in elke kerkdienst genoemd.

Bijdragen voor de kerk(voogdij) zijn bestemd voor het dagelijkse kerkelijke werk van de Adventskerk: voor de salarissen en van predikant, koster, musici en kerkelijk bureau en voor de kosten van administratie, onderhoud gebouw, publiciteit en activiteiten.

Voor wie in de dienst geen cash bij zich (willen) hebben, bestaat er ook de mogelijkheid om geld over te maken op onderstaand rekeningnummer.

Voor wie naar de livestream van de kerkdienst kijken, wordt er na de uitzending onderstaand rekeningnummer getoond.

Al uw bijdragen worden hogelijk gewaardeerd!

Graag uw giften voor Diakonie en Kerk op rekeningnummer:

NL06 ABNA 0555 254 933
t.n.v. Protestantse Gemeente te  Aerdenhout