Dopen in de Adventskerk

Dopen is verbonden worden met God, de Bron van de Liefde en zo het leven, van een kind (of van een volwassene), opnieuw in dit Licht ontvangen.

In elke kerk is een doopvont te vinden. In de Adventskerk een stijlvol doopvont van wit marmer.

Bij een doopdienst wordt water uit het doopvont over het hoofd van de dopeling gesprenkeld. Bij  de doop spreekt de voorganger de naam van de dopeling hardop uit. Hij verbindt die voorgoed met de naam van God. Met de naam van God de Vader,  die mensen niet alleen laat. Met de naam van Jezus, Gods Zoon, die zegt  'heb elkaar lief'. Met de naam van de heilige Geest, die inspiratiebron  van het leven is. Met een handoplegging bekrachtigt de voorganger de doop.

Bij een doop worden ook vragen gesteld. Niet alleen aan de dopeling zelf of aan de ouders, maar ook aan de mensen in de kerk. Want de dopeling is van nu af aan opgenomen in de kerkgemeenschap en zijn of haar naam wordt opgeschreven in het doopboek. Door 'ja' te antwoorden op  de vragen laat iedereen die bij de doop aanwezig is hardop horen dat hij of zij ermee instemt.

Als herinnering aan de doop krijgen dopelingen een doopkaars mee met daarop hun naam en de datum van de  doop om aan te steken als er iets te vieren is, maar ook als het donker  is. De vlam van de kaars is een teken van Gods licht dat niet dooft.

Dopen is niet alleen iets voor kinderen die pas geboren zijn, je kunt op elke leeftijd worden gedoopt.

Vragen over dopen? Neem contact op met de predikant:

Ds. Niek Scholten, T 0642741022