KERKDIENSTEN AGENDA

Zondag 19 mei 10.00u, Pinksteren, gezamenlijke viering met Bloemendaal in de Adventskerk Aerdenhout - Voorgangers: ds. Jessa van der Vaart, ds. Tsjitkse de Vries-Meijer en ds. Niek Scholten. M.m.v. een samengesteld koor o.l.v. Xandra Mizée.

Lezingen (onder voorbehoud): Handelingen 2,1-24

Samen met onze geloofsgenoten uit Bloemendaal en hun beide voorgangers, vieren we het Pinksterfeest in onze kerk. Ook het Kerkkoor van Bloemendaal en het Aerd & Houtkoor zullen zingen dat het een aard heeft om de Pinkstergeest recht te doen! Die Geest is: niet allemaal hetzelfde zeggen en ook niet allemaal één taal spreken, maar elkaar juist ondanks alle verschillen verstáán. Beter nog mét en ín alle verschillen verstaan en vooral wíllen verstaan. Hard nodig in onze tijd. De vlammetjes op de hoofden verwijzen naar de vurige vlammen rond de Sinaï waar Mozes de Tora in ontvangst nam. Want het gaat om woorden en daden die vlammen van rechtvaardige liefde, voor alle mensen. ‘De grote daden van die wij God noemen’ - dáárover spraken ze!